Vilka är vi?

Bra tandvård till rätt pris

Att gå till tandläkaren kan av många upplevas som jobbigt och det är inte ovanligt att man oroar sig inför sitt tandläkarbesök. Upplevelser från barndomen eller någon större behandling som som blivit dyr sätter sina spår hos många.

Vi försöker ta fasta på detta och vår filosofi är präglad av våra patienters upplevelser. Vårt mål är att efterlikna den gamla tidens by-tandläkare. Vi försöker skapa detta genom ett personligt bemötande och långsiktig omsorg.

Precis som förr, och i mindre samhällen där alla kände alla, försöker vi alltid vara tillgängliga. Detta för att vi vill att alla som är patienter hos oss skall känna sig trygga i vetskapen att det alltid går att nå oss om något händer. Vi strävar efter att ta emot samma dag om något kräver omedelbar hjälp.

Vi strävar också efter…

Vi strävar också efter att hålla nere våra patienters kostnader. Detta för att man skall känna att det är värt pengarna när man varit på behandling hos oss. Vi håller samma prisbild som Folktandvården i Västra Götaland, trots att vi håller en högre service och utrustningsnivå och betydligt kortare väntetider.

När vi byggde den nya kliniken i Amerikahuset har vi försökt att göra allt rätt från början. Vi har försökt att skapa en känsla av lugn och mysighet för alla som kommer till vår klinik. Utrustningsnivån och hygienrutiner är på topp och det har vi till och med papper på.

Vi finns här för dig när du behöver oss!