Det Allmänna Tandvårdsbidraget

Finns att hämta hos Försäkringskassan fr. o .m 1 juli vart år. Detta skall ske automatiskt när man går till tandläkaren och dras av på priset. Detta framgår av det kvitto du får. Det går att utnyttja max två bidrag. Vi sköter administrationen av tandvårsbidraget som dras av som en delbetalning.

Allmänna tandvårdsbidraget (ATB) är 150 kr/år för alla utom de som är under 29 år eller över 74 år. ÄR du över 77 eller under 29 får du 300 kr/år.

Bidraget är tänkt att användas vid undersökningar och förebyggande tandvård men amn får använda det till andra åtgärder.