Karies

Friskt och sjukt:

Nästan alla har någon gång lagat ett hål. Men varför får man egentligen hål, och vad kan man göra för att undvika uppkomsten? I grunden är karies (hål i tänderna) en bakteriell sjukdom. Vissa bakterier i vår mun kan omvandla kolhydrater i kosten till syra som bryter ned tanden. Ett hål uppstår.

Dessa bakterier vill ha näring ofta. De lever dessutom bättre om de inte borstas bort så noga. Man brukar säga att det allra bästa för dessa bakterier är sött, klibbigt och ofta.

Vad vi kan göra är alltså att undvika att ge dessa bakterier näring. Man bör låta tänderna vila några timmar mellan det att vi äter eller dricker något. På så vis får saliven möjlighet att neutralisera de skadande syrorna och tandens emalj och dentin bryts inte ned. Dessutom bör man två gånger om dagen göra ordentligt rent på ett sytematiskt sätt.

Fluor verkar stärkande för tänderna. De flesta använder fluortandkräm och har inte behov av mer fluor. Men för de som har en extra hög risk att få karies är fluorsköljning 0,2% ett bra tillägg.

Nämnas bör att alla har olika förutsättningar att få hål i tänderna.

Är man av någon anledning muntorr (ålder, vissa mediciner mm kan orsaka detta) löper man större risk att få hål i tänderna än någon med normal salivsekretion.

En tand som aldrig lagats har större möjlighet att klara sig undan karies än en som redan har en stor lagning. Plack och bakterier retinerar till skarvarna mellan fyllning och tand och där kan det bli ett nytt hål. Därför tycker vi att det är så viktigt att arbeta förebyggande.