Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet är ett skydd mot höga kostnader vid ett stort behandlingsbehov. Vad som ingår i regelverket är strikt reglerat. Enkelt beskrivet kan man säga att patienten står för alla kostnader upp till 3000 kr. Sedan betalar patienten 50 % kostnaderna mellan 3000 kr och 15000 kr. Över 15000 kr betalar patienten bara 15% av kostnaderna.

Grunden i detta högkostnadsskydd beräknas på en referensprislista som utarbetas av TLV. Om tandläkaren tar ut ett högre pris är referenspriset betalar patienten hela denna mellanskillnad. Masthuggets prislista är i princip samma som Folktandvården i Västra Götaland, vilken är framtagen och beslutat på politisk väg.