Tandvård till rätt pris

Kvalité och hantverk Humana priser till alla

Tandvårdsbidraget

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

  • Från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det går att spara bidraget till nästkommande år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av dessa och ersätts med ett nytt.

Betalning

Vi tar emot betalning via kort eller fakturerar via Payzmart.
Har då valt faktura via Payzmart kan du i lugn och ro hemifrån välja hur lång tid du vill lägga upp din betalning på.

Behöver du behandling utöver undersökningen eller akutbesöket, får du en kostnadsberäkning av din behandlare. Du kan då välja att söka kredit via Payzmart. Önskar du detta görs en kreditupplysning direkt på behandlingsrummet. Fråga oss gärna om Payzmart.