Röntgen

Digital röntgen och panoramaröntgen

För att upptäcka hål i tänderna och infektioner runt tänderna använder vi röntgen. Genom att använda oss av digital röntgen kan vi både sänka stråldosen och spara miljön från de farliga framkallningsvätskorna man tidigare tvingades använda. Vid behov av en överblick av hela tanduppsättningen och omgivande strukturer tar vi en panoramaröntgen som visar tänder, käkben och käkleder.

Vid en årlig genomgång av tänderna tas oftast fyra intraorala röntgenbilder för att kunna se eventuella hål mellan tänderna eller under fyllningar. Med hjälp av dessa bilder kan vi också göra en värdering av käkbenets höjd. Detta räcker oftast, men vid tveksamheter kan vi komplettera med röntgen på rotspetsar eller en panoramaröntgen. Vid planering av en större restaurerande behandling börjar vi med en panoramaröntgen för att få överblick. Panoramaröntgen upplevs av de flesta som en mycket behaglig form av röntgenundersökning då man inte har någon sensor i munnen, utan bara en maskin som roterar runt omkring huvudet under en kort stund.