Protetisk behandling & tandimplantat

Permanenta tänder

treatment-implants-01Implantat är skruvar av titan som fästs i käkbenet som ersättning för förlorade tänder. Idén med och användningen av implantat (titanskruvar) är inte ny. Den typ av skruvar som förekommer idag har använts i över 20 år.

De kan användas separat som stöd för bryggor, eller i kombination med egna tänder. Efter en viss tid bildar titanskruven en tät förbindelse med benet.

Delvis tandlösa käkar

treatment-implants-02Om du har en delvis tandlös käke kan implantat antingen användas separat som stöd för bryggor i tandlösa delar av käkarna, eller i kombination med egna tänder om så önskas.

Ersättning av förlorade tänder

Det kan falla sig så att man på grund av olycka eller sjukdomar såsom karies eller tandlossning, förlorat en eller flera tänder. Dessa förlorade tänder kan i de flesta fall ersättas i dagens läge. Antingen med hjälp av kvarvarande tänder eller med hjälp av så kallade implantat.

Tandlösa käkar

treatment-implants-03Skruvarna kan användas som förankringspunkter för proteser (2-3 punkter per käke). På så sätt sitter proteserna fast via ett tryckknappsliknande system.

Tandlösa käkar kan även få hela fasta bryggor som vilar på implantat. Förutsättningen är att det finns tillräckligt med ben så att flera implantat kan användas.

Ersättning vid förlust av enskilda tänder

treatment-implants-04Implantat lämpar sig särskilt väl som ersättning vid förlust av enskilda tänder hos yngre människor. Du undviker på så sätt att slipa ned friska tänder till en brygga. Sådana implantat kan även i viss omfattning användas vid förlust av enskilda tänder på andra platser i käkarna. Ett implantat kan liknas vid en konstgjord rot som man sedan sätter fast en ny tand på.

Vi skapar ditt leende!

Om du har problem på grund av att du saknar många tänder, kan implantat vara en lösning.