Kron- och broterapi

Kron- och broterapi- att ersätta skadad tandsubstans

Om en tand är så skadad att en fyllning inte förväntas hålla kommer vi rekommendera att göra en krona på tanden. En krona kan utföras i många olika material. Vi guidar dig!

En krona kan naturligtvis också göras för att förbättra tandens utseende. Skalfasader och skalkronor kan förbättra dina tänders estetik.

Saknar du en eller flera tänder och önskar ersätta dessa låter det sig ofta göras. Antingen genom att binda samman en ersättning för tanden med granntänderna, broterapi, eller genom att sätta titanimplantat och sedan bygga en krona på detta. Hos oss kommer du få råd om vilken behandling som passar dina tänder bäst och vilken din kostnad kommer att bli. Ofta lämnar vi två olika alternativ på behandling och kostnaderna för dessa.