Digitala avtryck

Digital avtryck

Som ett led i Masthuggsklinikens tekniska utveckling har vi börjat använda oss av digital avtryckstagning (Trios 3shape). Avtryck tar man när man gör en krona, mindre bro eller implantat där man måste återge tanden för teknikern.

Man slipper då avtryckstagning med kladdiga avtrycksmassor som kan upplevas som obehagligt. Den digitala avtryckstagningen görs genom att vi snabbt filmar bettet med en pennliknande kamera. Datorn återskapar ett 3-dimensionellt avtryck som direkt sänds till tandtekniskt laboratorium via nätet. Det här innebär många fördelar, man slipper avtryck samt modeller som i sig innebär felkällor på väg mot den färdiga konstruktionen. Dessutom blir arbetet färdigt fortare då vi slipper flera transporter vilket i sig är bra för miljön. För mer informationen gå gärna in på http://www.3shape.com.