Allmän tandbehandling

Allmän tandbehandling

På Masthuggskliniken har vi 4 team som arbetar huvudsakligen med allmäntandvård. Till oss kan du komma med alla dina tandrelaterade problem. Om vi inte har kompetensen att lösa dina bekymmer tar vi hjälp av specialister antingen i den egna kliniken eller utanför.

Hur ofta ska man gå till tandläkaren? Ja det är naturligtvis individuellt. Vi gör en bedömning av hur ofta du behöver komma till oss, och för att du ska slippa tänka på ditt nästa reguljära besök på kliniken hjälper vi dig med att se till att du får en tid. Naturligtvis skickar vi påminnelse via sms om du så önskar. Genom att få en regelbunden översyn av munhåla och tänder kan man förekomma problem, och om vi ser något som behöver åtgärdas kan vi förhoppningsvis göra detta i ett tidigt skede. Vi har som målsättning att våra patienter ska ha så god tandhälsa som möjligt genom livets alla skeden.